College stelt: Belangrijkste bouwplannen lopen geen gevaar door stikstofproblematiek

Redactie 28-11-2019
Foto: Stock

De bouwplannen op het Balkon en de Kade komen niet in gevaar door de stikstofproblematiek. Dat valt op te maken uit de antwoorden van het college op eerder door D66 gestelde vragen hierover.

door Chrit Wilshaus

En ook bij bouwplannen kleiner dan die op Balkon en Kade verwacht het college geen problemen. Over het realiseren van het tweede bestemmingsplan in Wilgenrijk zal nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot de stikstofproblematiek daar is en welke eventuele maatregelen noodzakelijk zijn om de emissie indien nodig te beperken. Het college verwacht dat dit binnen het project met relatief beperkte maatregelen kan worden opgelost en is hierover in gesprek met de initiatiefnemer.

CO-2 uitstoot

Bert de Reuver (D66-steunraadslid) wil de vragen en de antwoorden nogmaals aan de orde stellen bij een commissievergadering omdat niet alle antwoorden volgens hem even duidelijk zijn. Bijvoorbeeld de vraag welke stappen de gemeente zet om de CO-2 uitstoot in Maassluis te verminderen, is volgens De Reuver niet voldoende bevredigend beantwoord.

Compenserende maatregelen

Volgens bouwwethouder Sjoerd Kuiper blijft het een ingewikkelde materie die bijna iedere dag verandert. "Daarom hebben we externe toetsen laten doen en onze belangrijkste projecten laten doorrekenen om te kijken hoe die uit de normering komen. Tegelijkertijd zijn de berekenings-systematieken aangepast en neemt het kabinet maatregelen. Wat het tweede bestemmingsplan Wilgenrijk betreft, duurt het echt nog wel een paar jaar voordat we daar gaan bouwen. Dat biedt ons de gelegenheid om te kijken naar compenserende maatregelen. Daarnaast moeten we rekening houden met hoe de berekeningen er tegen die tijd voor staan." Verduurzaming van woningen en gebruik van minder milieubelastend materiaal zou daarbij kunnen helpen, aldus Kuiper.