Bestrijding laaggeletterdheid geen eenvoudige opgave

Redactie 22-11-2019
Foto: Stock

Naar schatting zijn 5200 tot 6400 Maassluizers, in leeftijd variërend van zestien tot 65plus, laaggeletterd en digitaal totaal niet vaardig. Daar iets aan veranderen, waar de gemeenteraad in een motie om vroeg, zal nog een hele kluif worden.

door Chrit Wilshaus

In Maassluis zijn meerdere organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van laaggeletterdheid en digitaal analfabetisme. Dat gebeurt in het samenwerkingsverband het Taalfront. Daarnaast biedt de bibliotheek via het Taalhuis tal van activiteiten aan. In totaal zijn circa 90 vrijwilligers als Taalmaatje actief. Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven en met eenvoudige digitale vaardigheden is met zeventien procent net iets meer dan landelijk.

Ambitieus geformuleerd

Hoewel er veel vrijwilligers actief zijn bij het Taalhuis en het Taalfront kunnen zij niet iedereen helpen, waarschuwt het college in een raadsinformatiebrief (RIB) als reactie op eerdergenoemde motie. Daarin staat te lezen dat de gemeente met belangstelling kennisgenomen heeft van het Aanvalsplan Basisvaardigheden. 'De doelstellingen zijn ambitieus geformuleerd. Maar het is nog onduidelijk of dat ook in de toekomst gaat werken. Bovendien zijn de financiële middelen beperkt.' Met het opstellen van het actieplan Basisvaardigheden denkt het college aan het in de motie gevraagde te hebben beantwoord. Wat de inzet van financiële middelen betreft gaat het dit jaar om circa 36.000 euro en volgend jaar om een bedrag van ongeveer 48.000 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.