Motie roept gemeente op duidelijke taal te gebruiken

Redactie 08-11-2019
Foto: wikipediaHet woud aan verschillende stickers gaat verdwijnen. de Ja Ja sticker moet ook in Maassluis voor minder papierafval gaan zorgen.

Het amendement van GroenLinks om de voorgestelde bezuiniging op het Fietsplan van 25.000 euro ongedaan te maken en te financieren uit de algemene reserve werd afgelopen dinsdagavond verworpen. Op Raoul Kleijwegt van GroenLinks na stemden alle andere fracties tegen het voorstel.

door Chrit Wilshaus

Volgens de GroenLinks-voorman is de kwaliteit van de fietspaden in Maassluis in veel gevallen zeer slecht en niet altijd breed genoeg om de drukte aan te kunnen. Verder valt er volgens hem nog veel te verbeteren op het gebied van fietsveiligheid en fietskwaliteit. Jesse de Jong (D66) stelde Kleijwegt voor om de bezuiniging op het hoogste fietsplan wel te laten doorgaan maar samen met hem te kijken naar mogelijke andere financiering voor het plan. Kleijwegt sloeg die uitnodiging af. Wethouder Fred Voskamp maakte duidelijk niets in het amendement te zien. D66 kreeg de handen wel op elkaar voor een motie waarin om meer stallingsmogelijkheden voor fietsen in de binnenstad wordt gevraagd.

Communicatie verbeteren

De raad ging unaniem akkoord met een motie van de PvdA waarin het college wordt opgeroepen om de communicatie richting inwoners te verbeteren en de raad hierover voor 1 mei 2020 te informeren. Ook een motie van dezelfde partij om Maassluizers met een koophuis extra actief te informeren over de diverse mogelijkheden die er zijn om een huis te verduurzamen werd met overgrote meerderheid aangenomen. Het gaat hierbij overigens om huizen waarvan de waarde binnen de grens van de Nationale Hypotheek Garantie vallen.

Sticker

De ChristenUnie kreeg unaniem steun voor een motie waarin het college wordt gevraagd regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, ontmoetingen te organiseren voor pleegouders in Maassluis. Maar ook om de promotie van de diverse vormen van pleegzorg, zoals buurtzorg, actief op te pakken. De motie voor het invoeren van een Ja-Ja-sticker om op de brievenbus te plakken van GroenLinks werd met vijftien tegen acht stemmen aangenomen. In verschillende steden is deze sticker al ingevoerd om inwoners actief te laten kiezen voor ongeadresseerde reclamedrukwerk. Daarmee wil GroenLinks proberen de hoeveelheid papier die nog in het huishoudelijk restafval wordt aangetroffen terug te dringen. Reclamefolders kunnen overigens gewoon bij het oud-papier worden gedaan. Voor huis-aan-huisbladen, zoals deze krant, wordt een uitzondering gemaakt, zodat mensen die geen sticker op de brievenbus hebben geplakt alsnog de krant kunnen blijven ontvangen en lezen. GroenLinks geeft toe dat huis-aan-huisbladen in Maassluis een belangrijke publieke functie vervullen.

Begrijpelijk Nederlands

D66 diende een motie in die het college aanspoort om alle gemeentelijke teksten die bedoeld zijn voor Maassluizers in begrijpelijk Nederlands te schrijven. Want volgens D66 bevatten brieven van de overheid vaak (onnodig) moeilijke woorden of lange zinnen. Ook zou de lokale democratie het best tot zijn recht komen als iedereen mee kan lezen en denken. Recent is een campagne gestart (Direct Duidelijk) waarbij ambtenaren getraind worden om leesbaar Nederlands te schrijven. D66 vroeg het college tevens zich daarbij aan te sluiten en om ook de Direct Duidelijk Deal te ondertekenen. De bedenker van deze naam moet gedacht hebben dat het woord overeenkomst niet lekker bekt, zoals dat heet. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Duurzaamheidsmaatregelen

Omdat Maassluise ondernemers van groot belang zijn voor de stad diende Maassluis Belang een motie in waarbij het college wordt verzocht om bij onderhandse aanbestedingen in eerste instantie voor lokale bedrijven te kiezen. Tenzij daar om wat voor reden ook beter vanaf kan worden geweken. Een meerderheid van de raadsleden was het met deze motie eens. Ook haalde een motie van het CDA het waarin het college gevraagd wordt om te onderzoeken of kleinere bedrijven die onvoldoende geld kunnen krijgen uit allerlei (fiscale) regelingen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen toch een beroep kunnen doen op een vorm van subsidiĆ«ring. Deze bedrijven zouden daarover actief moeten worden geĆÆnformeerd door de gemeente.