Maassluis krijgt meer zebrapaden

Redactie 12-07-2019
Foto: Roger van der KraanNadat de Hoekse Lijn in gebruik genomen is, zullen er zebrapaden komen op de Westlandseweg ter hoogte van de dr. Jan Schouten- en de Nachtegaallaan.

De gemeente gaat meer voetgangersoversteekplaatsen realiseren in de stad. Dat is de uitkomst van de uitvoering van een op 7 november vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen motie.

door Chrit Wilshaus

Dat blijkt uit een eerder deze maand verschenen raadsinformatiebrief (RIB). In voornoemde motie werd het college gevraagd te onderzoeken in hoeverre er betere voorzieningen voor voetgangers gerealiseerd zouden kunnen worden op diverse locaties in Maassluis. Specifiek werd daarbij verwezen naar de Westlandseweg, de Industrieweg en de Laan 1940-1945.

Behoefte zal toenemen

Op de Westlandseweg zijn tot aan Uiverlaan geen zebrapaden aanwezig. Het college oordeelt dat dit niet nodig is. Maar de ontwikkeling van het Wilgenrijk brengt volgens de gemeente wel met zich mee dat de behoefte aan voetgangersoversteekplaatsen zal toenemen. Als de infrastructuur wordt aangepast zal daar rekening mee gehouden worden. Nadat de Hoekse Lijn in gebruik genomen is, zullen nieuwe bushaltes worden gerealiseerd op de Westlandseweg ter hoogte van de Dr. Jan Schouten- en de Nachtegaallaan. Omdat daar veel mensen oversteken zal de gemeente daar zebrapaden aanleggen. Die voorziening kan dan ook gebruikt worden door voetgangers afkomstig uit het Wilgenrijk.

Pas in 2021

Bij de tunnel naar het Balkon op de Industrieweg ontbreekt een goede voetgangersvoorziening. Weliswaar kan daar gefaseerd worden overgestoken maar in het midden van de weg ontbreekt een veilig steunpunt. Omdat daar veel verkeer is wat bovendien vaak ook hard rijdt, zal de gemeente hier een oversteekvoorziening aanleggen op een plateau of middeneiland. Het college stelt in de RIB echter dat de kosten daarvan hoog zijn en dit daarom pas zal gebeuren in 2021 tegelijkertijd met de dan geplande herinrichting van de Industrieweg. Momenteel wordt daarvoor een voorstel voorbereid. Voor de benodigde investering zal een collegebesluit worden opgesteld dat later naar de gemeenteraad zal worden gestuurd.

Overbodig

Uit de RIB blijkt verder dat het college extra zebrapaden op de Laan 1940-1945 overbodig vindt omdat die al verhoogd aangelegd bij de rotondes aanwezig zijn. Ook kan er bij de rotondes in twee fasen worden overgestoken. Daarnaast wijst de gemeente er in de RIB op dat bij de rotondes opvallende verkeersborden zijn geplaatst.