'Met elkaar kunnen we dit mogelijk maken'

Redactie 15-06-2019
Foto: Roger van der KraanV.l.n.r.: De wethouders Corine Bronsveld en Sjoerd Kuiper en Dirk Pons, directeur Zorg bij DSW.

"Hiermee kunnen we echt het verschil maken. De bewoners die er komen te wonen of al wonen hebben we echt iets nieuws te bieden." "Dit is een hele mooie tussenvorm." De wethouders Corine Bronsveld en Sjoerd Kuiper hebben hoge verwachtingen van het concept Geclusterd Wonen dat in de Zonneburcht gerealiseerd gaat worden.

Door Chrit Wilshaus

Het gaat daarbij om een combinatie van zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zorg. Aan deze vorm tussen het (verdwenen) verzorgingshuis en het verpleeghuis in blijkt veel behoefte te bestaan. Bij de proef, die twee jaar gaat duren, zijn behalve de gemeente onder meer ook de zorgverzekeraars Argos Groep en DSW en woningcorporatie Maasdelta betrokken. Wethouder Kuiper: "Het feit dat mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen levert soms onmenselijke en ingewikkelde situaties op." Volgens de portefeuillehouder is er dan ook heel nadrukkelijk een behoefte aan een vorm van zelfstandig wonen maar toch met verzorging en ondersteuning in de buurt. "Als we die met elkaar kunnen samenvoegen, kunnen we de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden." Volgens wethouder Bronsveld staat er bovendien een enorme druk op de verpleeghuizen. "Het aantal beschikbare plekken in verpleeghuizen sluit niet altijd aan bij de vraag. Tegelijkertijd zie je dat het aantal ouderen toeneemt en het aantal mantelzorgers in de naaste omgeving afneemt. Dus daar schuurt het."

Verzorgingshuis 2.0

"Eigenlijk gaat het om twee dingen", aldus Dirk Pons, directeur Zorg bij DSW. "Aan de ene kant moet je een toename gaan creƫren van echte zware plekken. Dus wat we vroeger verpleeghuisplekken noemden. Maar aan de andere kant heeft het langer zelfstandig thuis wonen ook grenzen. Dus je hebt toch een tussenvorm nodig die een beetje lijkt op het vroegere verzorgingshuis. Een verzorgingshuis 2.0." Wethouder Bronsveld: "Daarnaast is het belangrijk dat je als gemeente, als zorgverzekeraar en als zorgaanbieder probeert daar te zijn waar het nodig is; waar je echt iets wezenlijks kunt betekenen voor de inwoners. Belangrijk is ook dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen." Kuiper: "Dat we dit in Maassluis kunnen aanbieden, daar zijn we onze partners ook heel erg dankbaar voor. Met elkaar kunnen we dit mogelijk maken. Dit is eigenlijk een doorontwikkeling van de woonservicezones die we al in de stad hebben." En Pons vult aan: "Alle partijen die hier aan meedoen beseffen het niet alleen te kunnen klaarspelen. Ik vind dit heel inspirerend om op samenwerkingsgebied nog veel meer samen te gaan doen. En ik hoop dan ook dat het niet hierbij blijft maar dat dit de opmaat vormt naar meer." En daar kunnen Bronsveld en Kuiper zich volledig in vinden.