WaterconferentieRecreatieve mogelijkheden water beter benutten

Redactie 13-04-2019
Foto: Roger van der KraanOrganisator Manita Koops, CdK Jaap Smit en burgemeester Arnoud Rodenburg in opperbeste stemming op de kade voor de lunchvaartocht.

Zuid-Holland is een van de waterrijkste provincies met veel recreatieve mogelijkheden. Maar die worden voor een groot deel niet benut. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Friesland. En dat zou anders moeten en kan ook anders betoogde commissaris van de Koning Jaap Smit vorige week vrijdag op de in Maassluis gehouden conferentie De kracht van water.

door Chrit Wilshaus

Aan de waterconferentie, die deels op het water en deels bij Scheepswerf De Haas werd gehouden, namen circa 100 bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers van waterschappen en vrijwilligers die iets met water hebben deel. De conferentie vormde tevens de start van het waterseizoen 2019. Smit benadrukte het belang van investeren in een goede bereikbaarheid en het beter op elkaar afstemmen van het recreatieve aanbod. "Als provincie zetten wij ons daar graag voor in. Burgemeester Edo Haan trad op als gastheer en bood een rondvaart op een historisch vaartuig aan. Daarbij werden de kansen van een stad aan het water voor waterrecreatie goed zichtbaar. Maar ook dat belangen soms strijdig zijn met elkaar. "Aan boord van de diverse schepen werd gediscussieerd over een drietal vragen. Die hadden te maken met mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie, hoe die verwezenlijkt zouden kunnen worden en wat daarbij van anderen wordt verwacht", aldus Manita Koop, directeur Vereniging Water.

Verschillende invalshoeken

De resultaten van wat er op het water was besproken, werden gepresenteerd bij De Haas. Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland en voorzitter Vereniging Water, trad daarbij op als gespreksleider. Verder werden vanuit verschillende invalshoeken de kansen voor waterrecreatie voor het voetlicht gebracht door onder andere Friso de Zeeuw, emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling, watersporter Max Blom en Erik Pool van het ministerie van infrastructuur en Waterstaat. Daarbij werd herhaaldelijk het belang van "samenwerken" en "grensoverschrijdend werken" en "netwerken" benadrukt. Maar ook de mogelijkheid om "van bedreigingen kansen [te] maken." En tevens dat het van belang is om de mogelijkheden aan en langs het water (recreatieve) te benutten. Als voorbeeld van een succesvol (burger)initiatief werd de heropening van de Monstersche Sluis genoemd.

Vervolg

Doel van de conferentie 'De Kracht van water' was om iedereen die (beroepsmatig) iets heeft met water bij elkaar te brengen om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die er zijn om de waterrecreatie te versterken in Zuid-Holland. Over een jaar, is de bedoeling, komt er een vervolg op de conferentie.