Bestuurders beloven Midden-Delflandgebied open en groen te houden

Redactie 22-03-2019
Foto: Ceciel SillevisMarja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, is de voorzitter van de gebiedstafel Central Park Midden-Delfland.

Bestuurders van omliggende steden hebben vorige week donderdagmiddag verklaard dat zij gezamenlijk borg willen staan voor het behoud van het Midden-Delflandgebied. Dat deden zij aan het eind van het door de Midden-Delfland Vereniging in Theater Koningshof georganiseerde congres 'Een groene visie op Midden-Delfland'.

door Chrit Wilshaus

Door zich aan te sluiten bij de Gebiedstafel Central Park Midden-Delfland, onder voorzitterschap van de burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt, gaven de bestuurders een krachtig signaal af dat zij het gebied open en groen willen houden. Midden-Delfland Vereniging voorzitter Koos Karssen, die ook optrad als voorzitter bij het congres, was blij met voornoemd initiatief.

Belang van kringlooplandbouw

Bij het gevarieerde congres, waar 250 belangstellenden op afkwamen, waren drie keynote sprekers die allemaal het belang van het (behoud) van het Midden-Delflandgebied onderstreepten. Edo Haan, burgemeester en voorzitter van citymarketing organisatie Ervaar Maassluis zei dat de gemeente Maassluis het belang inziet van een goede stad-, landverbinding. Rob van Brouwershaven, rechterhand van landbouwminister Carola Schouten, benadrukte het belang van kringlooplandbouw. Belangrijk daarbij is volgens hem de onderlinge samenwerking tussen de agrarische ondernemers in het gebied. Verder reikte hij namens het ministerie de hand naar hen om het gebied samen met het ministerie mooi te houden.

Belangrijke rol

Hans van den Heuvel, directeur van LTO Nederland, benadrukte dat boeren een hele belangrijke rol spelen bij het aantrekkelijk houden van het buitengebied. "Voor de samenleving, maar zeker ook voor ons als organisatie, is het telkens zoeken naar een goede balans als het gaat om biodiversiteit. Ik denk dat we mogen stellen dat dit een uitdaging is voor ons in Nederland maar ook daarbuiten." Van den Heuvel toonde met cijfermateriaal aan dat het Midden-Delflandgebied al tien jaar koploper is op het gebied van kringlooplandbouw.

Biodiversiteitsdrammers

Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, betoogde dat niet de kwaliteit van Midden-Delfland het probleem is maar de onbekendheid. "Het zou goed zijn om meer mensen uit Delft of uit Rotterdam aan te moedigen de fiets te pakken en het gebied te verkennen. En verder moeten we ernaar streven om dit gebied mooi te houden en mooi te maken voor mens en dier. Van den Tweel was ook van mening dat de provincie Zuid-Holland het voortouw moet nemen om het gebied door een bundeling van krachten mooi te houden. Wat dat betreft zouden er volgens hem meer "biodiversiteitsdrammers nodig zijn."