Adviesraad Samenlevingszaken bijeen in de bibliotheek

Redactie 15-03-2019
Foto: PRVergadering van de Adviesraad in de bibliotheek.

Op 6 maart jl. kwam de Adviesraad Samenlevingszaken voor een vergadering bij elkaar. Deze keer op een nieuwe vergaderlocatie, de bibliotheek. Voorzitter Bart Luttik: 'De afgelopen jaren hebben we vooral in het stadhuis vergaderd. Maar als adviesorgaan willen we juist de verbinding zoeken met de stad. We gaan al vaak op werkbezoek bij maatschappelijke organisaties. Door buiten het stadhuis te vergaderen, midden in de stad, hopen we dat inwoners komen luisteren naar wat we bespreken en een beeld krijgen van wat zich afspeelt binnen het sociale domein van Maassluis.'

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Samenlevingszaken is een onafhankelijke raad van inwoners van Maassluis. De raad heeft enthousiaste en betrokken leden met bevlogenheid voor alles dat te maken heeft met het sociaal domein. Deze raad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Zo heeft de Adviesraad de afgelopen jaren geadviseerd over de Visie op Integratie, de nota Passend onder Dak en de Behoefteraming Wonen met Zorg. In 2019 is er onder meer aandacht voor een beleidsnota over Jongerenwerk en het nieuwe Armoedebeleid. Samen maken we Maassluis op deze manier steeds meer een fijne stad om in te wonen.

Nieuwe voorzitter

De Adviesraad zoekt op dit moment een nieuwe voorzitter. De advertentie vindt u elders in deze krant. Ook kunt u kijken op www.adviesraadsamenlevingszaken.nl.