HVM-kalender 2019 is Scheurkalender

Redactie 05-01-2019
De rivier Het Scheur staat centraal bij de HVM-kalender 2019.
Foto: PR

De kalender 2019 van de Historische Vereniging Maassluis (HVM) heeft als titel '(Het) Scheurkalender'. Dat wil zeggen dat de rivier Het Scheur deze uitgave centraal staat.

door Chrit Wilshaus

In een toelichting op de kalender valt te lezen dat in 1863 het besluit viel om voor Rotterdam de vaarweg naar zee te verbeteren. 'Het plan kwam erop neer de rivier Het Scheur te verlengen met een doorgraving van de duinen bij 's-Gravenzande.' Maar na de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 bleek een bocht in het Scheur ter hoogte van Maassluis hinderlijk te zijn voor de scheepvaart. En daarom werden de havenhoofden van Maassluis in 1887 met 220 meter verkort en werden er zandbanken weggebaggerd. Nadat het gebied van de doorgraving bij de gemeente Rotterdam was toegevoegd, kreeg dit gedeelte van circa vier kilometer lang de naam Nieuwe Waterweg. 'En die loopt ongeveer vanaf de Noordzee tot aan de Maeslantkering. En daarna heet de rivier weer Het Scheur.' Hoewel Maassluis dus niet aan de Waterweg ligt, blijven de meeste Maassluizers daar wel van spreken. Bovendien zingt dat ook makkelijker bij de jaarlijkse aubade op de Markt op Koningsdag!

Blokkade

Op de kalender staan weer prachtige foto's. Dit keer allemaal in zwart-wit. Zoals een foto (kalenderblad mei/juni) uit waarschijnlijk eind jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw van het destijds meest luxueuze passagiersschip de Caronia (in 1949 in dienst genomen) dat destijds vooral in trek was bij mensen met een dikke portemonnee. Uit protest tegen de voorgenomen afschaffing van de evenredige vrachtverdeling in het beurssysteem in de binnenvaart blokkeerden boze binnenschippers op 5 augustus 1975 onder andere Het Scheur bij Maassluis (kalenderblad juli/augustus) waardoor het scheepvaartverkeer naar de achterliggende havens kwam stil te liggen. Het lukte de toenmalige burgemeester van de Maasstad, André van der Louw, de actievoerders een dag later zover te krijgen de blokkade te beëindigen. De Kamer zou uiteindelijk de voorgenomen plannen verwerpen.


Ander nieuws
Deel dit artikel