Eensgezindheid over begroting

Redactie 07-11-2018
Foto: Roger van der Kraan

Toezichthouder Provincie Zuid-Holland kan zich vinden in de door het college gepresenteerde begroting voor komend jaar en in de meerjarenbegroting tot en met 2022. Dat vertelde wethouder Gerard van der Wees (Financiƫn) de gemeenteraad op de eerste avond van de Algemene Beschouwingen 2018.

door Chrit Wilshaus

Daarbij ging het er fel aan toe, streden fractievoorzitters om de interruptiemicrofoon en moest de voorzitter volksvertegenwoordigers regelmatig tot de orde roepen. Alleen was dat niet in Maassluis. In Maassluis verliep het allemaal gemoedelijk. Voor zover viel waar te nemen, viel er niemand van zijn stoel door wat een opponent over hem of haar zei. Dat neemt niet weg dat er de komende jaren, bijvoorbeeld op financieel gebied, ook onzekerheden zijn. Bijvoorbeeld hoe groot de zak met geld is die het IBP (interbestuurlijk programma) aan Maassluis gaat geven. Op een aantal beleidsterreinen zou het college er graag gebruik van maken maar in hoeverre dat ook echt gaat kunnen, is dus onbekend. Op het gebied van duurzaamheid kon verantwoordelijk wethouder Van der Wees zich wel vinden in het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf bij raadsvoorstellen en het in het leven roepen van een adviesraad duurzaamheid, zoals Dick Snoeck (ook VVD) voorstelde.

Meldpunt

Wethouder Corine Bronsveld kon vertellen dat er aan een Ontwikkelagenda Jeugd wordt gewerkt. De stijging bij de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) komt volgens haar doordat er meer gebruik wordt gemaakt van huishoudelijke hulp en begeleiding. Dat opnieuw aanbesteden samen met ROGplus zou volgens de portefeuillehouder verlichting moeten geven. Ook wil Bronsveld zoals ze zei, "opnieuw het ouderenbeleid tegen het licht houden." Zo wil ze weten waar er behoefte aan is. "En doen we wat we doen goed?" In reactie op een opmerking van het Forum voor Maassluis daarover, merkte de wethouder op dat er een Meldpunt Verwarde Personen in voorbereiding is. Wat haar portefeuille Cultuur betreft, moest ze de raad helaas meedelen, hoewel ze positief tegenover het voornemen staat, dat er helaas geen geld is voor de snikschuit. "Maar de raad kan volgens Bronsveld "uiteraard wel een voorstel doen."

Getijdenpark

Wethouder Fred Voskamp liet weten dat in verschillende wijken komend jaar ledverlichting zal worden toegepast. Verder valt het afvaltoerisme, John Dolstra (ChristenUnie) sprak daarover volgens Voskamp wel mee en wordt er gewerkt aan de plannen voor een getijdenpark. Ook gaat hij samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Delfland praten over de verkeerproblematiek bij afslag 6 en 7. De vertraging met de Hoekse Lijn noemde wethouder Voskamp opnieuw "frustrerend." Wat het verbeteren van de dienstverlening betreft zei Voskamp zeker ook rekening te houden met inwoners die niet zo digivaardig zijn. Jorrit Keijzer (PvdA) drong daar op aan.