Belangenvereniging Kastanjedal schaf AED aan

Redactie 20-10-2018
Foto: Belangenvereniging Kastanjedal

Belangenvereniging Kastanjedal gaat, mede gesponsord door de Gemeente Maassluis, helpen om slachtoffers van een hartstilstand te redden. Om levens te redden is snel handelen bij een hartstilstand van levensbelang: 112 bellen, reanimeren en behandelen met een AED. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. In veel gevallen duurt het langer voordat professionele hulpverleners ter plaatse zijn. Daarom heeft de Belangenvereniging Kastanjedal, in samenwerking met de Gemeente Maassluis, een AED aangeschaft. Deze is op het Kastanjedalplein 24 uur per dag bereikbaar voor burgerhulp- en andere hulpverleners die iemand in geval van nood kunnen reanimeren en die weten hoe in een dergelijke situatie om te gaan met een AED apparaat. Een aantal bewoners op het Kastanjedal was reeds in het bezit van een reanimatiecertificaat. Daarnaast hebben nog eens 15 bewoners een reanimatie- en AED-cursus met goed resultaat gevolgd. Enkele bewoners hebben zich inmiddels ook aangemeld als burgerhulpverlener en kunnen dus opgeroepen worden om in de naaste omgeving hulp te verlenen.

Bewoners van het Kastanjedal hebben allen een eigen bijdrage geleverd in de kosten van aanschaf van de AED. Daarnaast was een ruimhartige financiële bijdrage door de Gemeente Maassluis bijzonder welkom voor de realisering van dit project. Belangenverenging Kastanjedal is hier uitermate dankbaar voor.