Nieuw college met vier wethouders

Redactie 16-05-2018
Foto: Annette JansenDe vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Van links naar rechts: Justin Doekhi (D66), Corine Bronsveld-Snoep (CDA), Gerard van der Wees (VVD) en Sjoerd Kuiper (PvdA).

De fracties van CDA, VVD, PvdA en D66 hebben een coalitieakkoord bereikt. Zij presenteren vrijdag de hoofdlijnen van dat akkoord. De vier partijen dragen vier wethouders voor: Corine Bronsveld (CDA), Gerard van der Wees (VVD), Sjoerd Kuiper (PvdA) en Fred Voskamp (CDA). Dat zijn drie nieuwe namen voor het college. Alleen Van der Wees was eerder al wethouder. D66, die wel aan de coalitie deelneemt, levert geen wethouder.

Het coalitieakkoord heeft de titel 'Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst' en wordt gepresenteerd op het gemeentelijk opslagterrein in de wijk Sluispolder West, tegenover IKC de Kindertuin in aanbouw. Volgens de coalitiepartners is deze plek niet zomaar gekozen. "Sluispolder West is een mooie en fijne wijk waarin wordt geïnvesteerd in een duurzame toekomst voor iedereen. Van een nieuwe school met sportzaal tot duurzame en betaalbare woningen voor jong en ouder. Een wijk die een voorbeeld is hoe we de komende jaren willen blijven investeren in Maassluis. Investeren in onderwijs bijvoorbeeld, in sport en cultuur, in woningen voor iedereen. Investeren in zorg en duurzaamheid, investeren in de volle breedte voor een prettige stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Samen mét elkaar!"

Tijdens de presentatie geven de partijen een toelichting op het akkoord en wordt de beoogde portefeuilleverdeling van de wethouders bekend gemaakt.