Lintjesregen: 17 Maassluizers onderscheiden

Redactie 26-04-2018
Foto: PR

Bij de traditionele lintjesregen op de dag voor Koningsdag zijn 17 inwoners van Maassluis vereerd met een Koninklijke onderscheiding.

Veertien gedecoreerden hebben de versierselen meteen opgespeld gekregen. Drie anderen krijgen de onderscheiding op een later moment, maar zijn al wel door de burgemeester op de hoogte gebracht. De gedecoreerden zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor uiteenlopende diensten.

Rosiet van den Akker-Lambert is lange tijd actief voor de Parochie De Goede Herder deelparochie Andreas, Petrus en Paulus. Ze werkte voor de kindercrèche, de pastorale raad en ging bij ouderen op bezoek. Verder was ze vrijwilliger bij het servicepunt van VraagRaak en sinds 2008 is Van den Akker seniorenmaatje bij Seniorenwelzijn. Tot slot is ze aanspreekpunt voor alle leden van de KBO.

Willie de Bruin-Koetsier is voorzitter van de Stichting Wenzi, dat leerkrachten en leerlingen van de Mwamtsefu basisschool in Kenia ondersteunt. Er is een schoolgebouw geplaatst en het salaris van de onderwijzers wordt deels door de stichting betaald. Verder was De Bruin actief voor de Delftse Watersportvereniging, vrijwilliger bij de Samen op Weg wijkgemeente Maassluis-Oost De Ark en is ze vrijwilliger bij de protestante wijkgemeente IONA.

Saynur Ciftçi is vanaf 2011 vrijwilliger bij het Buurtcentrum De Hooftzaak en het Integraal Kindcentrum Startpunt. Daar organiseert ze activiteiten voor vrouwen van de Turkse gemeenschap en ze stimuleert ouders met een migratie achtergrond om te participeren in het onderwijs en verenigingen. Verder was ze lid van de Maassluise Vrouwenraad, voorzitter van de vrouwenafdeling van de Yeni Cami Grote Moskee en vrijwilliger bij de Internationale Vrouwengroep Regenboog.

Koos de Haas was van 1989 tot 2005 voorzitter van de onderhoudscommissie van tennisvereniging Bequick, werd daarna voorzitter van het bestuur en in 2013 voorzitter van de beheerscommissie. Onder zijn leiding werd het clubgebouw gerenoveerd en de gravelbanen vervangen door smashcourtbanen. Daarnaast is De Haas actief voor de parochie in Maasland en werd hij voorzitter van de stuurgroep die een federatie ging vormen, dat uitmondde in Onze Lieve Vrouwen parochie SION.

Clemens Lammers zet zich al ruim dertig jaar met heel veel energie binnen verschillende functies in voor parochie 'de Goede herder'. Hij was dirigent van het kinderkoor en is nu de bas in het Andreaskoor. Toen de parochie geen eigen pastoor had, was Lammers lid van het pastorale team. Verder is hij lid van de werkgroep MOV, betrokken bij de katholieke begraafplaats, het orgelfonds, de werkgroep Orgelbouw en het Patroonsfeest. Tot slot is hij samen met zijn jongste zus mantelzorger voor hun oudste zus, die geestelijke ondersteuning nodig heeft.

Erwin van Leeuwen was coach bij Hockeyvereniging Evergreen en is sinds 2003 secretaris van Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet. Hij zet zich in voor wijkactiviteiten, de installatie van zonnepanelen, een wijk-WhatsAppgroep en het realiseren van een AED in de wijk. Daarnaast vervulde Van Leeuwen meerdere bestuurstaken, onder meer bij Stichting Ervaar 400 jaar Maassluis, de Historische Vereniging Maassluis, Theater Schuurkerk en Stichting Kuiperij Ankerstraat.

Henny van Leeuwen-Gietema was jarenlang coördinator van de mini-jeugdteams van Hockeyvereniging Evergreen. Van 2005 tot 2016 was ze vrijwilliger bij Theater Koningshof, o.a. tijdens de Uitmarkt, het Weekend van de Cultuur en Boeken- en Kunstmarkt. Daarnaast is ze secretaris van de Stichting Maassluise Kunstenaars, was ze betrokken bij het Bolderproject en is ze actief bij de Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet.

Wim den Ouden is penningmeester van de Orgelcommissie van de Immanuëlkerk, was voorzitter van de Ondernemingsraad van SEW Eurodrive en was lange tijd actief voor de Kerkelijke wijkgemeente IONA. Sinds 2008 is hij lid en vrijwilliger bij Gloria Toonkunst Vlaardingen. Den Ouden is daarnaast sinds 2010 vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank Maassluis en sinds vorig jaar bestuurslid/voorzitter van de Probusclub Maasland/Maassluis '89.

Jan Dirk Rens is ruim 40 jaar actief voor de Gereformeerde Kerk, Samen op Weg Wijkgemeente Koningshof, Protestantse Kerk Nederland in Maassluis. De laatste jaren is hij voorzitter van het Platform voor Kerken in Maassluis. Hij geeft leiding aan de zanggroep Maranatha Singers en hij bespeelt het orgel tijdens de kerkdiensten in DrieMaasHave. Van 1974 tot 2016 was Rens bovendien actief als coach voor de basketballvereniging Green Eagles. Tot slot gaat Rens als mantelzorger op stap met een gehandicapte man met een hersentrauma, om diens vrouw te ontlasten.

Siem van der Schaft was vrijwilliger, bestuurslid en manusje-van-alles bij de Vereniging van Postzegelverzamelaars Maassluis. Hij organiseerde onder andere de ruilbijeenkomsten in de Koningshof. Hij was lid van de Raad van Kerken, is voorzitter van de Kerk in Actie, lid van het Werelddiakonaat en hielp in de Tweemaster bij maaltijden, kerkelijke activiteiten en de avondvierdaagse. Daarnaast is Van der Schaft 'mantelzorger' voor zijn medebewoners van het appartementencomplex aan de Schubertlaan.

Arthur en Ria Scheek-Kalb zijn vanaf 1985 pleegouder en hebben samen zorg gedragen voor de opvang van meer dan dertig kinderen. Het echtpaar is daarom beiden onderscheiden. Het betrof veelal jonge kinderen en baby's met een problematische thuissituatie, zoals verslavingsproblematiek of huiselijk geweld. Ria Scheek-Kalb introduceerde koffieochtenden in Vlaardingen voor andere pleegouders om ervaringen te delen en netwerken op te bouwen. Daarnaast waren beiden actief als vrijwilliger bij de Circusschool Hannes en Co.

Fred Sieverts begon zijn vrijwilligersloopbaan in 1973 bij voetbalvereniging VDL. Gedurende een periode van bijna 30 jaar was hij actief in verschillende functies; penningmeester, vicevoorzitter en hoofd barcommissie. Verder is hij bezorger voor de Historische Vereniging Maassluis, was hij vrijwilliger aan boord van de graanelevator 19, is hij vrijwilliger bij de Zeehavenpolitie, actief voor de Buurtpreventie Vogelwijk en Burgemeesterswijk en was hij betrokken als vrijwilliger bij de plan- en begeleidingscommissie Hoekse Lijn.

Bart Vervoort is mede-oprichter en voorzitter van Klaverjasvereniging Troef uit Spijkenisse. Sinds 2010 is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de Zwaluwstraat en verricht hij licht onderhoud aan het complex. Ook organiseert hij koffieochtenden en klaverjasbijeenkomsten. Ook was Vervoort voorzitter van de jury van het gebiedsoverleg te Maassluis, waarin de initiatieven van bewoners werden getoetst.