CU begrijpt keuze voor verliezer D66 niet

Redactie 12-04-2018
Foto: Archief\/Bram VreugdenhilJohn Dolstra: \Geheel zelfstandig hebben we nu twee zetels.\

Na de VSP heeft nu ook de ChristenUnie kritiek geuit op de coalitieonderhandelingen en de getrokken conclusies. Vooral de keuze voor D66 als nieuwe coalitiepartner door de huidige coalitie van CDA,VVD en PvdA is onbegrijpelijk voor de CU.

door Chrit Wilshaus

Deze partij wijst er op bij afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ruim 300 stemmen meer dan in 2014 te hebben gekregen. "Het is zelfs het beste resultaat tot nu toe van onze partij in Maassluis! Geheel zelfstandig hebben we nu twee zetels", beklemtoont ChristenUnie-fractievoorzitter John Dolstra. Op grond van de verkiezingsuitslag is de keuze voor D66, die als kleinste partij uit de verkiezingen is gekomen met een stevig verlies ten opzichte van 2014, volgens de ChristenUnie geen logische eerste keuze en kan alleen worden uitgelegd door de hulpvaardige opstelling van D66 in de richting van de huidige coalitie bij een aantal dossiers. Zoals bij de kwestie InBlik, waarbij D66 in tegenstelling tot de andere oppositiepartijen de kant van de coalitie koos. Dolstra: "Een andere verklaring om met D66 in zee te gaan, zou kunnen zijn dat de huidige coalitie niet heeft gekeken naar stemmenwinst of -verlies, maar enkel naar het uiteindelijke aantal zetels. Dit scenario is voor ons onbegrijpelijk en geeft de Maassluizers volgens ons niet het vertrouwen dat iedere stem ertoe doet. Het scenario met de ChristenUnie als vierde partij is niet in beeld geweest. Dat is spijtig, maar helaas de politieke werkelijkheid."

Te kort door de bocht

Dat de verkiezingsuitslag een voortzetting van de huidige coalitie rechtvaardigt, is volgens de ChristenUnie ook te kort door de bocht omdat zowel VVD als PvdA stemmen verloren. Dolstra: "Zonder restzetel zou de VVD uitkomen op drie zetels net als de PvdA nu. In ons derde gesprek met de informateur hebben we dan ook een dringend verzoek gedaan om pas op de plaats te maken in de verkennende fase. Vanaf het eerste gesprek werd naar onze mening (en naar de mening van andere partijen) te snel voorgesorteerd op een coalitie van CDA, VVD, PvdA en D66. Er is geen ruimte genomen om andere opties gedegen te bestuderen. De eerste keuze van de partijen CDA, VVD en PvdA is als richtinggevend overgenomen. Waarschuwende signalen vanuit andere partijen werden hierbij afgedaan als "verwachtingsmanagement" waardoor een open gesprek onmogelijk was. Hierdoor is helaas weer een tweedeling ontstaan binnen de gemeenteraad. En dat betreuren we. Juist omdat we weten vanuit het stemresultaat van de landelijke verkiezingen dat er een grote uitdaging ligt om tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Een goed voorbeeld begint in de gemeenteraad!"